Integrationer eller systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra. Vi är experter på att integrera system där det ger mest effektivitet.

Effectsoft förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Definitionen av integration som begrepp innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.

Ofta börjar integrationsprojekt med två fristående system som ska kunna utbyta information. Till exempel en integrering mellan ekonomisystemet med fakturascanningssystemet. Det kallas då att man gör en punkt-till-punkt (point-to-point) integration. Då säkerställer man att endast en mottagare tar emot ett speciellt meddelande. Det krävs också att systemet vet var meddelandet ska lämnas och hur det ska översättas så att mottagaren kan läsa det.

När man använder punkt-till-punkt integration så måste sändaren veta om hur mottagaren kan ta emot meddelandet. Om mottagaren ändrar sitt sätt att ta emot sina meddelanden måste integrationen ändras. Om många system ska utbyta information på detta sätt blir det lätt mycket jobb. När detta händer brukar man kalla det för spagettiintegration och då ökar underhållskostnaderna kraftigt. Det blir helt plötsligt en mycket stor kostnad att byta ut ett system eftersom en ny integration måste ske för varje system som denna ska ha kontakt med.