DRIWS

DRIWS logotyp

Projekt­­beskrivning

DRIWS – Digital Runway Incursion Warning System – är ett projekt vars syfte är att öka säkerheten på flygplatser genom att koppla ihop markfordon med Air Traffic Control (ATC). Teknologin bygger på geofence och uppkopplade markfordon som automatiskt skickar sina positioner till ATC.

ATC tar beslut om att ge fordon rött eller grönt ljus för att köra in på landingsbanan. Fordonsförare kan hela tiden se aktuell status inne i bilen och ATC kan följa samtliga fordons position och status från tornet. Genom att koppla samman markfordon och ATC minskar risken markant för att fordon utan tillstånd befinner sig på landningsbanan, så kallade Runway Incursions, samtidigt som det ger en bättre överblick av flygplatsen vid dålig sikt och i mörker.

Varför?

TSFS är ett nytt EU regelverk från Transportstyrelsen som trädde i kraft vid årskiftet 2017/2018 och reglerar att alla tillfartsvägar till en rullbana ska ha trafikljus som ska styras från flygtrafikledningen. Förslag på lösning var att gräva ner ljussignaler med fast anslutning till elnätet. Flygplatserna ansåg dock att detta var både en omodern och kostsam investering och sökte istället alternativa lösningar som erbjuder större flexibilitet och lägre kostnader.

Hur?

RISE Viktoria genomförde under våren 2016 en konceptstudie som mynnade ut i ett förslag som ger en mer flexibel, digital lösning där trafikljusen flyttas in i fordonet. Konceptet byggde på följande hörnstenar:

  • Alla fordon kopplas upp trådlöst mot ett system som kontrolleras av trafikledningen
  • Digitala zoner upprättas som möjliggör kontroll av fordonsrörelser
  • Väntplatsljusen flyttas in till enheter som placeras fast eller mobilt i varje fordon

Baserat på studien drog RISE Viktoria igång ett forskningsprojekt där vi tog fram en molnbaserad lösning som i realtid visualiserar och kommunicerar med markfordon på en flygplats. Systemet använder sig av geofence zoner för att signalera när markfordon befinner sig inom eller utanför anropszoner. Flygledningen kan via en skärm i tornet hålla full koll på fordonens placering på flygplatsen och ge dem tillstånd till att köra in på landningsbanan. Skulle fordon utan tillstånd köra in på landningsbanan varnar systemet både föraren och flygledningen, så att nödvändiga åtgärder kan tas.

DRIWS har testats på Umeå flygplats under flera månader, där det ansågs ha bidragit till en högre situationsmedvetenhet i tornet och en förbättring av arbetsmiljön vad gäller övervakningen.

Tekniker och System

Azure – ASP.NET MVC – DocumentDB – SignalR – Bootstrap – Google Maps

Uppdragsgivare

RISE Research Institutes of Sweden AB