fbpx

VÅRA IT-TJÄNSTER

SYSTEMUTVECKLING

Systemutveckling baserad på affärsnytta, det är vad vi på Effectsoft arbetar med.

Systemutveckling kallas processen att ta emot en beställning på ett datorsystem, skriva en strukturerad kravspecifikation på systemet, genomföra systemering av det, programmera, testa och driftsätta det.

Det handlar om att utveckla en applikation med utgångspunkt i att lösa en viss uppgift. Det ska ge ditt företag ökad affärsnytta, vidareutveckling av affärsprocesser eller se till att ni är i fas med marknaden som sådan.

Effectsoft har flera års erfarenhet inom området och utökar ständigt vår kompetens.

Vi arbetar även med IT-arkitektur, applikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel. Vi är med i hela processen från analys- och designfasen till implementation.

SYSTEMINTEGRATION

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra. Vi är experter på att integrera system där det ger mest effektivitet.
Effectsoft förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

VÅRA IT-TJÄNSTER

SYSTEM-INTEGRATION

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra. Vi är experter på att integrera system där det ger mest effektivitet.

Effectsoft förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

WEBBAPPLIKATIONER

Webbaserad programvara är framtiden. Få väljer att utveckla programvara i traditionell bemärkelse idag, utan försöker istället bygga system som går att använda online direkt via en vanlig webbläsare och fördelarna är många.
Detta har gjorts möjligt bl.a. genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter.

WEBB-APPLIKATIONER

Webbaserad programvara är framtiden. Få väljer att utveckla programvara i traditionell bemärkelse idag, utan försöker istället bygga system som går att använda online direkt via en vanlig webbläsare och fördelarna är många. Detta har gjorts möjligt bl.a. genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter.

KRAVANALYS

För att kunna anskaffa det bäst lämpade systemet bör man klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja.
Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

KRAVANALYS

För att kunna anskaffa det bäst lämpade systemet bör man klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja. Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

IT-ARKITEKTUR

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur. Det är en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet och som ger företag ett helikopterperspektiv.

IT-ARKITEKTUR

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur. Det är en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet och som ger företag ett helikopterperspektiv.

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

MOBILAPPLIKATIONER

Nu när mobilen och plattan ersätter datorn allt mer, ökar kraven på att få information från sina system till sina mobila enheter.
I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och i andra hand vid en dator.

MOBIL APPLIKATIONER

Nu när mobilen och plattan ersätter datorn allt mer, ökar kraven på att få information från sina system till sina mobila enheter. I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och i andra hand vid en dator.

VERKSAMHETSSYSTEM OCH SPECIALLÖSNINGAR

Vi hjälper företag att skräddarsy system och speciallösningar för just sin verksamhet.

Det kan vara allt ifrån ärendehantering, resursplanering, analysverktyg till speciallösningar som system för markfordon på flygplatser och digitala personalliggare.

VERKSAMHETS-SYSTEM OCH SPECIALLÖSNINGAR

Vi hjälper företag att skräddarsy system och speciallösningar för just sin verksamhet. Det kan vara allt ifrån ärendehantering, resursplanering, analysverktyg till speciallösningar som system för markfordon på flygplatser och digitala personalliggare.