fbpx

System­utveckling

Systemutveckling baserad på affärsnytta, det är vad vi på Effectsoft arbetar med.

Systemutveckling kallas processen att ta emot en beställning på ett datorsystem, skriva en strukturerad kravspecifikation på systemet, genomföra systemering av det, programmera, testa och driftsätta det.

Det handlar om att utveckla en applikation med utgångspunkt i att lösa en viss uppgift. Det ska ge ditt företag ökad affärsnytta, vidareutveckling av affärsprocesser eller se till att ni är i fas med marknaden som sådan.

Effectsoft har flera års erfarenhet inom området och utökar ständigt vår kompetens.

Vi arbetar även med IT-arkitektur, applikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel. Vi är med i hela processen från analys- och designfasen till implementation.

System­integration

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra. Vi är experter på att integrera system där det ger mest effektivitet.
Effectsoft förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Webb­applikationer

Webbaserad programvara är framtiden. Få väljer att utveckla programvara i traditionell bemärkelse idag, utan försöker istället bygga system som går att använda online direkt via en vanlig webbläsare och fördelarna är många.
Detta har gjorts möjligt bl.a. genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter.

UX & UI Design

Effectsoft jobbar med att skapa innovativa- och användarvänliga tjänster och system.
För att kunna göra det krävs en djupare förståelse för användaren och deras relation till teknologi. Det är där vårt jobb med UX-design kommer in. UX- och UI-design är två termer inom systemutveckling som blommat ut på senare år.

Kravanalys

För att kunna anskaffa det bäst lämpade systemet bör man klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja.
Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

IT-Arkitektur

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur. Det är en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet och som ger företag ett helikopterperspektiv.

Business intelligence

Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

Mobil­applikationer

Nu när mobilen och plattan ersätter datorn allt mer, ökar kraven på att få information från sina system till sina mobila enheter.
I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och i andra hand vid en dator.

Verksamhets­system & Special­lösningar

Vi hjälper företag att skräddarsy system och speciallösningar för just sin verksamhet.

Det kan vara allt ifrån ärendehantering, resursplanering, analysverktyg till speciallösningar som system för markfordon på flygplatser och digitala personalliggare.

Hur kan vi hjälpa dig?