fbpx

ZEDCOM

Follow a manual added link

AFFÄRSSYSTEM/INTEGRATIONER/VERKSAMHETSSYSTEM

PROJEKTBESKRIVNING

Systemet håller reda på inkommande ärenden från kunder, helpdesk samt interna projekt. Kunder och kontakter synkroniseras kontinuerligt från affärssystemet och tidsrapporter exporteras med en knapptryckning till order/fakturaunderlag i affärssystemet.

VARFÖR?

För att minska tiden som lades på att manuellt flytta information mellan systemen, och som blivit en stor intern kostnad, såg kunden ett behov av att modernisera befintliga lösningar.

HUR?

Tillsammans med kunden analyserades det befintliga systemet och en plan togs fram för att få bort befintliga flaskhalsar. Då kunden har en homogen Microsoftmiljö idag föll det sig naturligt att utveckla systemet på denna plattform.

TEKNIKER/SYSTEM

IIS – .NET MVC – MS SQL Server – Bootstrap – Entity Framework – REST JSON API – Visma Mamut One

Zedcom Tele och IT AB