Vision + Bra information + Beslutsstöd

Business intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för diverse olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande inom företaget. På svenska brukar vi kalla det för affärsanalys eller beslutsstöd.

De vanligaste begreppen man brukar använda är marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys.

Något förenklat kan man säga, att Business Intelligence ur datamängder förmår att skapa stöd för att fatta korrekta beslut. Och detta i de mest mångskiftande av organisationer och företag.

Det är flera olika typer av informationssystem som används som stöd för företagets arbete med Business Intelligence.

Howard Dresner, en forskningsanalytiker på Gartner Group, definierade år 1989 Business Intelligence som ett samlingsbegrepp för idéer och metoder, för att förbättra företags beslutsfattande genom användningen av faktabaserade stödsystem. Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem.

BI-Rapport

Skapar en god överblick

Att sammanställa, konsolidera och göra denna information tillgänglig för att ge företaget största möjliga fördel är förbundet med flera potentiella fallgropar. Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

Beslutsstödssystemen hjälper till att skapa en god överblick och den hjälper även till att samla ihop bra underlag. Ett beslutsstödssystem ska leverera rätt information till rätt person i rätt tid. Detta kan vara allt från enkla kalkylark och rapportverktyg till avancerade multidimensionella beslutsmatriser. Möjligheten att ge alla medarbetare i organisationen tillgång till ett bra beslutsstöd finns nu, till en kostnad och med en snabbhet som tidigare varit omöjligt.

IT-konsulterna på Effectsoft arbetar tätt tillsammans med kunden för att få fram lämplig insikt till rätt person i rätt tid. Vi använder Power BI, som är Microsofts BI tjänst.

Go from data to insights in minutes. Any data, any way, anywhere. And all in one view.

BI-Rapport

Kolla in våra andra tjänster också!