fbpx

Varför IT-Arkitektur?

IT-arkitektur är sättet att organisera resurserna och komponenterna i ett datorsystem. En arkitektur beskriver ingående komponenter och gränssnitten mellan dessa.

IT-arkitekturen kan avse datorsystem i betydelsen IT-infrastruktur då komponenterna består av olika hårdvara och gränssnitten av kommunikationsprotokoll.

IT-arkitektur kan också avse uppbyggnaden inom en dator eller i ett informationssystem, då komponenterna består av mjukvarumoduler och gränssnitten av standardiserade dataspecifikationer eller kommunikationsprotokoll.

Ett framgångsrikt IT-system är:

  • Väl anpassat till verksamheten
  • Stöder användarna i deras dagliga arbetsuppgifter
  • Lätt att anpassa till nya verksamhetskrav

I dessa egenskaper ryms både lämplighet med avseende på funktioner, tillgänglighet och prestanda samt mindre uppenbara egenskaper som exempelvis tillförlitlighet, förändringsbarhet och säkerhet.

Brister hos funktioner kan relativt lätt kompenseras i efterhand, men det är betydligt svårare att sent i utvecklingen bygga in förändringsbarhet eller tillförlitlighet. Dessa egenskaper är resultat av tidiga val av konstruktionsprinciper och systemstruktur. Omvänt är det egenskaper av denna typ som styr arkitekturvalet. Ett väl genomfört arkitekturarbete är därför grunden för ett lyckat systembygge.

Hur kan Effectsoft hjälpa till?

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur.
Det är en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet, som ger företag ett helikopterperspektiv. Detta kan ske genom tillfälliga insatser eller via ett längre uppdrag, där vi är med i processen. Det som ofta ingår i en genomgång av företagets IT-strategi, är utvärdering av existerande system och standardsystem, samt att göra kravspecifikationer och prototyper.

Kolla in våra andra tjänster också!