fbpx

Verksamhets­system

Ett verksamhetssystem har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur företaget fullföljer sitt uppdrag och har även till uppgift att visa hur varje medarbetare bidrar till detta.

I ett verksamhetssystem omsätts företagets övergripande mål och strategier i processer som fokuserar på kundens och verksamhetens behov.

Ett effektivt verksamhetssystem beskriver företagets processer såväl som dess styrformer på övergripande nivå men också på delprocess- och på aktivitetsnivå, med tillhörande arbetsbeskrivningar och dokument.

Ett IT-baserat verksamhetssystem ger förutsättning till transparens och ger grunden till en god informations- och kommunikationsplattform då samma språk används om kunder, processer och aktiviteter.

Genom ett IT-baserat verksamhetssystem som visualiserar klickbara processer som är åtkomligt för alla, får organisationen en enhetlig och gemensam plattform för information och kommunikation.

Flödet genom företaget och dess organisatoriska delar blir tydligt, vilket i sin tur möjliggör att verksamheten kan styras effektivt. Ledningens arbete med att nå ut med sin vision, strategier och mål underlättas av en gemensam, synlig och enhetlig styrning.

Special­lösningar

Vi på Effectsoft hjälper företag att skräddarsy system för just sin verksamhet.

Det kan vara allt ifrån ärendehantering, reklamationsportal, resursplanering, analysverktyg, personalhantering och mycket mer.

Vi hjälper också företag med speciallösningar så som, digitala personalliggare och system för att visa besöksflöde i städer i realtid.

Har ditt företag en idé om hur man kan digitalisera sig för utökad affärsnytta, så hjälper vi er igenom processen och säkerställer att så blir fallet.

Vi har skapat system för:

  • att automatisera processer från beställning till leverans för E-handel
  • att skidanläggningar ska kunna drivas och utvecklas hälsosamt genom ett system
  • att koppla upp trafikljus vid vägarbeten till molnet och kunna styra dom på distans
  • att ge beslutsfattare samlad och strukturerad beslutsgrundande data både internt och externt
  • att förenkla resursplanering för forskningsinstitut
  • att öka säkerheten på flygplatser genom uppkopplade markfordon
  • att ge stadsplaneringskontor realtidsinsyn i personrörelsemönster på gator och torg
  • att hjälpa byggbranschen att få kontroll och spara tid på sina byggplatser

Kundcase

Kolla in våra andra tjänster också!