Hur går det till?

Inom systemutveckling, mjukvaruutveckling och servicedesign innebär kravanalys att förstå processerna i en organisation eller verksamhet och identifiera på vilket sätt IT kan vara ett stöd. Det betyder i praktiken att samla in, bearbeta, dokumentera och prioritera behov av en ny, eller förändring av en befintlig, produkt eller tjänst.

Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

Dessa beskrivningar innehåller bland annat de begrepp, såväl interna och externa informationsutbyten som är av avgörande betydelse för verksamheten. En väl klarlagd behovsbild är en nödvändighet för anskaffandet av system som tillhandahåller rätt funktionalitet till rätt kostnad.

Kravanalys är avgörande för framgången för ett system- eller mjukvaruprojekt. Man behöver arbeta med kraven under hela projekttiden, då intressenternas behov oftast ändras under ett projekts gång.

Införande av tekniska system är en stor investering som ska ge bästa möjliga avkastning.

Gör inte om, gör rätt från början!

Baserat på verksamhetsbehoven hjälper Effectsoft företagen med att ta fram krav på funktion, prestanda, design och gränssnitt för tekniska system.

Vi hjälper också kunden med att föreslå vidareutveckling av befintliga system, vilket ger en möjlighet att anpassa system till förändringar såsom ändrade behov i organisationen eller ändrade tekniska förutsättningar.

Vi har stor erfarenhet av att, med utgångspunkt från verksamhets- och tekniska krav, definiera systemdesign och arkitektur och säkerställa att denna möter kravbilden. Slutprodukten består ofta av tekniska specifikationer av olika detaljeringsgrad.

Kolla in våra andra tjänster också!