fbpx

Vad är system­integration?

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra.

Som IT-konsulter är Effectsoft experter på att integrera system där det ger mest effektivitet. Vi förespråkar dock att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Det optimala är så klart att allt finns i ett och samma system, ett som är utvecklat för att hantera alla behov företaget har. Det är dock oftast en utopi. Endast några få företag lyckas skapa en sammansvetsning mellan marknad, IT och övrig verksamhet. De som lyckats har gjort det eftersom de prioriterat affärsnyttan i att ha allt i ett egenutvecklat skräddarsytt system.

Verkligheten innebär trots det oftast att man måste ta hänsyn till en mängd olika standardsystem, såsom affärssystem (ERP), CRM-system, CMS-system, intranät, kundportaler, bokningssystem och alla andra tänkbara system som ingår i företagets verksamhet. Det kan till och med vara så att kostnaden för ett egenutvecklat system, i såväl tid som pengar och sårbarhet, gör att ökad affärsnytta inte motsvarar insatsen.

Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Smarta sammankopplingar av fristående digitala system har en enorm potential att förenkla och automatisera arbetsflöden och processer. Kombinerat med sömlös inloggning mellan olika system och automatisk informationsdelning får du både en överlägsen användarupplevelse och ökad lönsamhet.

Kundcase

Kolla in våra andra tjänster också!