fbpx

FLOW

FLOW logotyp

Projekt­­beskrivning

Flow ger verksamheter möjligheten att ta informerade beslut genom att mäta besöksflöden i realtid. Systemet samlar in information om hur besökare rör sig i parker, på gator och torg och i butiker. Denna information ger insikt i vilka områden som är mest besökta, hur länge besökare stannar, hur ofta dem kommer tillbaka och hur dem rör sig. Med Heatmaps ser man i realtid hur besökare rör sig och genom att använda geofence-teknik går det att definiera olika områden som är av intresse för analyser.

FLOW-heatmap

Varför?

Syftet med Flow är att ge verksamheter rätt verktyg för att ta fram rapporter och analyser om hur deras besökare rör sig och interagerar med olika områden. Genom förbättrad insikt i besökares rörelsemönster blir det enkelt att ta beslut om var varor ska placeras för bästa exponering eller följa upp hur en ny busshållplats påverkade flödet i en stad.

Hur?

Tillsammans med kunden har en helhetslösning tagits fram där vi levererar plattformen som visualiserar besöksflöden och Zedcom levererar infrastrukturen.

FLOW-Graf

Tekniker och System

ASP.NET MVC – MS SQL Server – Entity Framework – Bootstrap – IIS – ZeroMQ – Google Maps

Uppdragsgivare

Zedcom AB