fbpx

Ebeco

Ebeco logotyp

”Familjeföretaget Ebeco har arbetat med värmelösningar sedan Ebbe Larsson grundade bolaget i slutet av sjuttiotalet. Det startade med golvvärme och under 40 års tid har Ebeco presenterat en rad innovationer som kommit att forma hela marknaden för värmekabel.”

Vår passion är värme. Oavsett hur dina värmebehov ser ut kan du vara säker på att det är enkelt och tryggt att jobba med Ebeco. Vi finns där för dig. Från projektering och hela vägen fram till mål. Vår verksamhet drivs med hänsyn till miljön och människorna som lever i den. Vi utvecklar hållbara, moderna och energieffektiva värmelösningar och arbetar ständigt med förbättringar.

Idag erbjuder man marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av värmelösningar inom fyra affärsområden: inomhus, utomhus, byggnation och industri.

Ebeco har under de senare åren tagit steget från att vara en leverantör av traditionella värmesystem till att leverera uppkopplade lösningar där du med hjälp av en app kan styra, schemalägga och följa upp dina värmesystem. Det är också här Effectsoft kommer in i bilden.

Leverera uppkopplade lösningar

Ebeco har med sitt koncept Wifi-ready tagit fram en modulbaserad lösning som gör det enkelt att koppla upp befintliga värmelösningar. Ebeco har själva en lång tradition av utveckling av hårdvara och reglersystem för sina värmeprodukter men ville komplettera sin kompetens med en partner som kunde bygga och drifta en stabil och skalbar IoT-plattform.

Smarta hem

Ebeco har som målsättning att hela tiden ligga i framkant gällande produktutveckling och att stödja de behov som efterfrågas av marknaden. De jobbar dessutom hårt på att minska belastningen på miljön och deras golvvärmesystem gör det enkelt att snåla med energin och samtidigt njuta av varma golv.

Idag är det mer eller mindre omöjligt som bolag att vara experter på allt. För att ta steget från att vara ett traditionellt produktbolag till ett företag som erbjuder sina kunder uppkopplade och smarta produkter har Ebeco tagit steget in i framtiden. Genom att kombinera Ebecos expertis, erfarenhet samt långvariga branschkunskap av värmelösningar och Effectsofts kunskap kring skalbara mjukvarulösningar har man öppnat upp för en ny era där värmelösningen inte längre styrs av ett “statiskt” schema.

Med Ebeco Connect kan man styra sin lösning på en mängd olika sätt. Systemet har t.ex ett antal smarta scheman och du kan själv styra när dessa ska vara aktiva genom en enkel kalenderfunktion. Det går också att övervaka och styra värmelösningen via ett öppet API så att man på ett enkelt sätt tex kan integrera hela värmesystemet i det smarta hemmet.

Hur?

Tillsammans med Ebeco, Plats! Designbyrå samt Ehrenborg Teknikutveckling genomfördes en workshop som utmynnade i en kravspecifikation för lösningen som i huvudsak bestod av:

  • Design av kommunikationsprotokoll mellan termostat och backend

  • Design och utveckling av app samt administrativ webbapplikation

  • Design och utveckling av molnplattform för IoT-lösning

För att komma framåt så fort som möjligt utvecklades alla delar i projektet parallellt. Plats! tog löpande fram design för app och webbapplikation som implementerades skärm för skärm av Effectsoft. Effectsoft jobbade även med backend samtidigt som hårdvara och mjukvara för termostaten utvecklades av Ehrenborg Teknikutveckling.

Utöver utveckling av app och backend byggde Effectsoft en kostnadseffektiv och skalbar IoT-plattform i Azure. Utifrån beräkningar på antalet sålda/uppkopplade termostater dimensionerades plattformen för att initialt kosta så lite som möjligt men samtidigt kunna skalas upp i takt med att antalet uppkopplade termostater ökade.

Ebeco
Ebeco mobile mockup

Tekniker & System

.Net Core – C# – ASP.NET Web API – Entity Framework – Azure IoT Hub – Azure Functions – Azure SQL Database – Azure Cosmos DB –  Azure Web App – Azure Application Insights – AppVeyor – Octopus Deploy

Partners

Uppdragsgivare

Ebeco AB