fbpx

Millsys

Millsys logga

Your embedded software guru

“There is nothing better than clients asking us to sit down and discuss the latest Bluetooth addendum, the architectural constraints of the QCC chipset, or the best way to incorporate new features into an existing code-base.

The most successful projects derive from close collaboration with trust and a good understanding from all project stakeholders.”

Your embedded software guru when it comes to Bluetooth and wireless resource-constrained systems.

/Markus Millfjord, CEO
Markus Millfjord, Millsys AB

Projekt ny hemsida

Millsys AB grundades av Markus Millfjord 2012 i Halmstad, på Sveriges vackra västkust i
hjärtat av Skandinavien. Idén med att starta ett mjukvarukonsultföretag var en blandning av Markus kärlek till kodning och djupa passion att skriva mjukvara, men också den sociala aspekten av att träffa nya intressanta människor och utbyta kunskap och erfarenheter.

En gemensam faktor i alla projekt har varit Millsys förmåga att greppa hela ekosystemet och se på helheten. Inte bara ur en pragmatisk synvinkel för att hitta det snabbaste sättet att nå en deadline, utan också ur en användarupplevelsesynpunkt där dåliga arkitektoniska mjukvarubeslut djupt nere i inbäddad firmware kan leda till dåliga användargränssnitt i kompletterande appar.

När Markus såg ett behov att göra om sin hemsida blev det naturligt att vända sig till oss på Effectsoft, då vi inte bara har ett kundförhållande utan även är kontorsgrannar.

Genom att skapa en bättre användarupplevelse bidrar det med positivitet hos kunderna som samtidigt ökar nyttan för företaget. Brister och frustration som upplevs i samband med webbplatsen har i sin tur en negativ effekt på hur användaren upplever företaget. Detta ville vi hjälpa till att ändra på.

Var börjar man?

Projektet startade med en analys av Millsys hemsida för att identifiera vad det fanns för brister i gränssnittet idag. Vår UX-designer presenterade ett antal lösningsförslag, både små och stora funktioner för att förbättra användarupplevelsen.

Målet var att utifrån analysen skapa en hemsida som matchade Markus kravspecifikation:

  • Fräsch och “clean” design
  • “Teknikbolagsaura”, tänk kretskort osv
  • Enkel och smidig att använda

Effectsoft gick systematiskt igenom Millsys dåvarande webbplats, sida för sida och granskade översiktlig design, men djupdök även i mindre detaljer. Testerna uppmärksammade att webbplatsens laddningshastighet vid varje interaktion var för långsam och animationerna på sidan upplevdes vara mer en negativ distraktion än en cool effekt.

Från resultatet presenterades en rapport där Effectsoft tog upp de identifierade bristerna tillsammans med olika förbättringsförslag som skulle kunna implementeras för att förbättra de mest kritiska problemen på sidan.

Hur gick det då?

Utifrån förbättringsförslaget i steg två skapades en ny hemsida åt Millsys med hjälp av WordPress och Elementor.
En ny färgpalett togs fram och illustrationer skapades för att efterlikna ägaren av Millsys.

Och ja, man kan nog säga att Markus blev klart nöjd med resultatet utifrån hans önskemål.

“Tack EffectSoft för ett brinnande engagemang i att få fram en ny hemsida till Millsys AB! Fantastiskt kul att få vara med i processen att ifrågasätta vad man är, vad det bör stå, vad man faktiskt jobbar med och tvingas formulera sig både klart och koncist. Om jag lyckades med min del i pusslet låter jag vara osagt, men ni levererade oavsett något som blev kanonbra.”

/Markus, Millsys
Millsys

Tekniker och System

Adobe XD, Adobe Illustrator , Rapportverktyg för SEO , WordPress , Elementor

Uppdragsgivare

Millsys AB