fbpx

Hallands Släktforskare

Hallands Släktforskare logotyp

Hallands Släkt­forskar­förening, sprider ljus över historien

Hallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982.

Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial. Vid årsskiftet 2021-2022 var de 1416 medlemmar, samt 105 familjemedlemmar spridda över hela landet.

Några medlemmar finns också i Danmark, USA och Kanada. Hallands Släktforskarförening, tidigare Hallands Genealogiska Förening, är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Historien om Hallands Befolkning

Historien om Hallands Befolkning

Det som idag heter Hallands befolkning började för över 30 år sedan under namnet ”projekt Claes”.

Initiativtagare till det projektet var Föreningen DIS som tagit fram ett dataprogram för registrering av kyrkoböcker. På 1980-talet var det inte så vanligt att man hade en dator hemma och det fanns varken operativsystemen Windows eller DOS och inga persondatorer. Det skulle också dröja ytterligare 10 år innan Internet började bli allmänt tillgängligt.

1987 var Sven Johansson den enda i Hallands Genealogiska Förening som hade dator hemma och som börjat använda den för släktforskning. Sven tyckte projekt Claes lät spännande och den första vigselboken han skrev av var Årstad. På 1980-talet fick man läsa kyrkoböcker via Videolog och rullfilm.

Föreningens långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Halland som inte är sekretesskyddade ska registreras för perioden 1600-talet till 1900-talet.

Historien om Hallands Befolkning

Projekt Hallands Befolkning

Hallands Släktforskare har tillgång till mycket material inom släktforskning som de ville göra mer lättillgänglig för sina medlemmar samt samla information och forskning inom området på ett och samma ställe.

De hade även behov av ett enklare sätt för att kunna hantera medlemmarna samt behålla kontroll över tillgången till upphovsrättskyddat material.

Lösningen blev en webbportal för Hallands Släktforskare med medlemsadministration, medlemsinloggning samt olika medlemsfunktioner som t.ex. sökning i avskrifter från Hallands kyrkböcker med hundratusentals poster. Födelse- och dödsnotiser, vigslar, avskrifter från Hallands Bouppteckningsregister med drygt hundratusen poster samt tillgång till rapporter, avskrifter och medlemstidningar.

Hallands Släktforskare använder sedan tidigare WordPress för att administrera sin hemsida och därför har även medlemsportalen skapats i WordPress, men som en fristående subdomän. En plugin utvecklades för att hantera sökningar samt import, export och redigering av deras olika register. Funktioner för medlemshantering, skydd av upphovsrättskyddat material samt sökning i pdf-filer har lags till. Medlemsportalen uppdateras en gång per år och sen mars 2022 innehåller Hallands Befolkning nu 1 322 000 poster.

Tekniker och System

PHP, MySQL, WordPress, jQuery, Ajax, Bootstrap

Uppdragsgivare

Hallands Släktforskare