VÅRA IT-TJÄNSTER

VÅRA IT-TJÄNSTER

SYSTEMUTVECKLING

Systemutveckling baserad på affärsnytta.

Det handlar om att utveckla en applikation med utgångspunkt att lösa en viss uppgift.

Det ska ge ditt företag ökad affärsnytta, vidareutveckling av affärsprocesser och se till att ni är i fas med marknaden.

Vi arbetar med IT-arkitektur, applikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel.

Vi är med i hela processen från analys- och designfasen till implementation.

SYSTEM-UTVECKLING

Systemutveckling baserad på affärsnytta.

Det handlar om att utveckla en applikation med utgångspunkt att lösa en viss uppgift.

Det ska ge ditt företag ökad affärsnytta, vidareutveckling av affärsprocesser och se till att ni är i fas med marknaden.

Vi arbetar med IT-arkitektur, applikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel.

Vi är med i hela processen från analys- och designfasen till implementation.

SYSTEMINTEGRATION

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra.

Effectsoft är riktigt bra på att integrera system där det ger mest effektivitet.

Vi förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Det optimala är så klart att allt finns i ett och samma system, ett som är utvecklat för att hantera alla behov företaget har. Det är dock oftast en utopi.

Endast några få företag lyckas skapa en sammansvetsning mellan marknad, IT och övrig verksamhet. De som lyckats har gjort det eftersom de prioriterat affärsnyttan i att ha allt i ett egenutvecklat skräddarsytt system.

Verkligheten innebär trots det oftast att man måste ta hänsyn till en mängd olika standardsystem, såsom affärssystem (ERP), CRM-system, CMS-system, intranät, kundportaler, bokningssystem och andra tänkbara system som ingår i företagets verksamhet.

Det kan till och med vara så att kostnaden för ett egenutvecklat system, i såväl tid som pengar och sårbarhet, gör att ökad affärsnytta inte motsvarar insatsen.

SYSTEM-INTEGRATION

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra.

Effectsoft är riktigt bra på att integrera system där det ger mest effektivitet.

Vi förespråkar att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Det optimala är så klart att allt finns i ett och samma system, ett som är utvecklat för att hantera alla behov företaget har. Det är dock oftast en utopi.

Endast några få företag lyckas skapa en sammansvetsning mellan marknad, IT och övrig verksamhet. De som lyckats har gjort det eftersom de prioriterat affärsnyttan i att ha allt i ett egenutvecklat skräddarsytt system.

Verkligheten innebär trots det oftast att man måste ta hänsyn till en mängd olika standardsystem, såsom affärssystem (ERP), CRM-system, CMS-system, intranät, kundportaler, bokningssystem och andra tänkbara system som ingår i företagets verksamhet.

Det kan till och med vara så att kostnaden för ett egenutvecklat system, i såväl tid som pengar och sårbarhet, gör att ökad affärsnytta inte motsvarar insatsen.

WEBAPPLIKATIONER

Idag är webbaserade applikationer så kapabla att de ofta ersätter traditionella program och programsviter.

Detta har dels gjorts möjligt genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter.

Dels har olika standards för program- och formatspråk utvecklats i samma takt, liksom de format som används för informationsöverföring och lagring.

Vi använder sådana verktyg för att skapa de applikationer du behöver, så att din arbetsmiljö alltid är tillgänglig.

Microsoft .Net, PHP, Java, HTML5, AngularJS, React, Node.js, JSON och XML är alla exempel på delar av denna revolution.

Webbens dynamiska och tillgängliga karaktär gör den till ett bekvämt och praktiskt verktyg för applikationer och affärstransaktioner.

WEB-APPLIKATIONER

Idag är webbaserade applikationer så kapabla att de ofta ersätter traditionella program och programsviter.

Detta har dels gjorts möjligt genom snabb utveckling av webbläsare, som nu klarar att hantera alltmer komplexa uppgifter.

Dels har olika standards för program- och formatspråk utvecklats i samma takt, liksom de format som används för informationsöverföring och lagring.

Vi använder sådana verktyg för att skapa de applikationer du behöver, så att din arbetsmiljö alltid är tillgänglig.

Microsoft .Net, PHP, Java, HTML5, AngularJS, React, Node.js, JSON och XML är alla exempel på delar av denna revolution.

Webbens dynamiska och tillgängliga karaktär gör den till ett bekvämt och praktiskt verktyg för applikationer och affärstransaktioner.

KRAVANALYS

För att kunna anskaffa det bäst lämpade systemet bör man klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja. Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

Dessa beskrivningar innehåller bland annat de begrepp, såväl interna och externa och informationsutbyten som är av avgörande betydelse för verksamheten. En väl klarlagd behovsbild är en nödvändighet för anskaffandet av system som tillhandahåller rätt funktionalitet till rätt kostnad. Införande av tekniska system är en stor investering som ska ge bästa möjliga avkastning.

Baserat på verksamhetsbehoven hjälper Effectsoft företagen med att ta fram krav på funktion, prestanda, design och gränssnitt för tekniska system. Vi hjälper också kunden med att föreslå vidareutveckling av befintliga system, vilket ger en möjlighet att anpassa system till förändringar såsom ändrade behov i organisationen eller ändrade tekniska förutsättningar.

Vi har stor erfarenhet av att, med utgångspunkt från verksamhets- och tekniska krav, definiera systemdesign och arkitektur samt säkerställa att denna möter kravbilden. Slutprodukten består ofta av tekniska specifikationer av olika detaljeringsgrad.

KRAVANALYS

För att kunna anskaffa det bäst lämpade systemet bör man klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja. Effectsoft bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

Dessa beskrivningar innehåller bland annat de begrepp, såväl interna och externa och informationsutbyten som är av avgörande betydelse för verksamheten. En väl klarlagd behovsbild är en nödvändighet för anskaffandet av system som tillhandahåller rätt funktionalitet till rätt kostnad. Införande av tekniska system är en stor investering som ska ge bästa möjliga avkastning.

Baserat på verksamhetsbehoven hjälper Effectsoft företagen med att ta fram krav på funktion, prestanda, design och gränssnitt för tekniska system. Vi hjälper också kunden med att föreslå vidareutveckling av befintliga system, vilket ger en möjlighet att anpassa system till förändringar såsom ändrade behov i organisationen eller ändrade tekniska förutsättningar.

Vi har stor erfarenhet av att, med utgångspunkt från verksamhets- och tekniska krav, definiera systemdesign och arkitektur samt säkerställa att denna möter kravbilden. Slutprodukten består ofta av tekniska specifikationer av olika detaljeringsgrad.

IT ARKITEKTUR

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur.

Oftast är det en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet och vi kan i dessa lägen ge företagen det helikopterperspektiv som behövs. Det kan ske genom tillfälliga insatser eller via ett längre uppdrag där vi är med i processen.

Det som ofta ingår i en genomgång av företagets IT-strategi, är utvärdering av existerande system och standardsystem, samt att göra kravspecifikationer och prototyper.

IT ARKITEKTUR

Effectsoft kan hjälpa din organisation att ta fram IT-strategier och IT-arkitektur.

Oftast är det en fördel att ta hjälp av någon med erfarenhet och vi kan i dessa lägen ge företagen det helikopterperspektiv som behövs. Det kan ske genom tillfälliga insatser eller via ett längre uppdrag där vi är med i processen.

Det som ofta ingår i en genomgång av företagets IT-strategi, är utvärdering av existerande system och standardsystem, samt att göra kravspecifikationer och prototyper.

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Att sammanställa, konsolidera och göra denna information tillgänglig för att ge företaget största möjliga fördel är förbundet med flera potentiella fallgropar.

Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll. Vi arbetar tätt med kunden för att få fram lämplig insikt till rätt person i rätt tid.

Effectsoft använder sig av Power BI, som är Microsofts BI tjänst.

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Att sammanställa, konsolidera och göra denna information tillgänglig för att ge företaget största möjliga fördel är förbundet med flera potentiella fallgropar.

Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll. Vi arbetar tätt med kunden för att få fram lämplig insikt till rätt person i rätt tid.

Effectsoft använder sig av Power BI, som är Microsofts BI tjänst.

MOBILAPPLIKATIONER

Utveckling för Android, iOS och mobil webb.

Mobilen och plattan ersätter datorn allt mer och därmed ökar kraven på att få information från sina system till de mobila enheter. I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och i andra hand vid en dator.

När det gäller webbplatser kräver detta att man utgår från ett annat perspektiv, där dels design och interaktion anpassats för plattformen och dels att innehåll kan serveras tillräckligt snabbt, överskådligt och effektivt. Vi använder därför adaptiv eller responsiv design i så gott som alla webbprojekt idag.

Mobil webb kan i många fall fungera mer som applikationer än traditionella hemsidor. Det finns dock tillfällen där det inte är den bästa lösningen. Om det är komplexa lösningar, så krävs ofta rena applikationer utvecklade direkt för iOS eller Android.

Gränsen mellan webblösningar och appar går ofta vid den punkt där man måste ha mer tillgång till hårdvaran och få rättigheter i systemet. Det handlar också ofta om att få tillräcklig prestanda när applikationen blir mer komplex.

Vi har erfarenhet av utveckling för iPhone, iPad och Android-enheter och har koll på vad som passar för vilket format.

MOBIL APPLIKATIONER

Utveckling för Android, iOS och mobil webb.

Mobilen och plattan ersätter datorn allt mer och därmed ökar kraven på att få information från sina system till de mobila enheter. I många fall handlar det nu om att utgå från att en mjukvara eller webbsida i första hand skall användas i telefonen och i andra hand vid en dator.

När det gäller webbplatser kräver detta att man utgår från ett annat perspektiv, där dels design och interaktion anpassats för plattformen och dels att innehåll kan serveras tillräckligt snabbt, överskådligt och effektivt. Vi använder därför adaptiv eller responsiv design i så gott som alla webbprojekt idag.

Mobil webb kan i många fall fungera mer som applikationer än traditionella hemsidor. Det finns dock tillfällen där det inte är den bästa lösningen. Om det är komplexa lösningar, så krävs ofta rena applikationer utvecklade direkt för iOS eller Android.

Gränsen mellan webblösningar och appar går ofta vid den punkt där man måste ha mer tillgång till hårdvaran och få rättigheter i systemet. Det handlar också ofta om att få tillräcklig prestanda när applikationen blir mer komplex.

Vi har erfarenhet av utveckling för iPhone, iPad och Android-enheter och har koll på vad som passar för vilket format.

VERKSAMHETSSYSTEM OCH SPECIALLÖSNINGAR

Vi hjälper företag att skräddarsy system för just sin verksamhet. Det kan vara allt ifrån ärendehantering, reklamationsportal, resursplanering, analysverktyg, personalhantering med mera.

Speciallösningar såsom system för markfordon på flygplatser, digitala personalliggare, system för att visa besöksflöden i städer i realtid är också något som vi är duktiga på.

Har ditt företag en idé om hur man kan digitalisera sig för utökad affärsnytta, så hjälper vi er gärna igenom processen och säkerställer att så blir fallet.

VERKSAMHETS-SYSTEM OCH SPECIALLÖSNINGAR

Vi hjälper företag att skräddarsy system för just sin verksamhet. Det kan vara allt ifrån ärendehantering, reklamationsportal, resursplanering, analysverktyg, personalhantering med mera.

Speciallösningar såsom system för markfordon på flygplatser, digitala personalliggare, system för att visa besöksflöden i städer i realtid är också något som vi är duktiga på.

Har ditt företag en idé om hur man kan digitalisera sig för utökad affärsnytta, så hjälper vi er gärna igenom processen och säkerställer att så blir fallet.
© 2018 Effectsoft all rights reserved