På lördag, den 17 november, har Kattegattgymnasiet i Halmstad öppet hus. I samband med detta finns några av Halmstads IT-företag på plats för att sätta programmering på kartan bland de unga. Johan Falkenberg, en av grundarna till Effectsoft, berättar att man kontaktat alla skolor med teknisk utbildning för att få dem att anpassa sin utbildning. Johan har själv varit med att driva fram ett fjärde år på teknikprogrammet. Varför dessa initiativ? Behovet av rekrytering är enormt och därför vill man nå både de unga men också deras föräldrar för att skapa intresse för programmering i ett tidigt stadie.

För närvarande uppskattas det att det finns behov av 70 000 programmerare i Sverige. Den siffran kommer sannolik att stiga i takt med den digitalisering som bara börjat i Sverige. Läs mer om initiativtagandet på IT Halmstad

Öppet hus hålls mellan klockan 10 till 14 på Kattegattgymnasiet

Effectsoft är ett av de företag som finns representerade och som verkar för att fler skall intressera sig för branschen.