Sverige behöver fler kodare!

Enligt branschorganisationen IT&Telekomföretagen kommer det att behövas ytterligare 70 000 personer med IT-kompetens i Sverige inom bara några år, en konsekvens av den framrusande digitaliseringen. Särskilt skriande är behovet av programmerare.

Det kunde man läsa i en artikel i Skaraborgs Allehanda idag. Det sägs där att det är en gemensam utmaning för alla företag, organisationer och föreningar och att alla behöver dra sitt strå till stacken för att säkra tillgången på kompetens.

”Digitaliseringen är inte bara en fråga för it-branschen, utan en samhällsfråga”

Föreningen Hello World! [tillsammans med Visma: red anm] vill få barn och unga att upptäcka teknik och kodning och man ser ett stort behov i hela landet att nå ut till dessa. Genom att skapa ett sådant intresse hoppas man leda fler till landets IT-utbildningar. Hello World! jobbar också aktivt med jämställdhet. Enligt artikeln är de allra flesta programmerare män vilket betyder att de som behöver rekrytera bara har halva arbetsmarknaden till sitt förfogande.

För att kunna möta den stora efterfrågan på programmerare och för att Sverige skall bli framgångsrikt inom digitalisering måste fler vilja jobba med IT i framtiden. Digitaliseringen är inte bara en fråga för IT-branschen, utan en samhällsfråga.

Vi på Effectsoft ser vi också det växande behovet och tycker det är en viktig fråga även lokalt. Därför tar vi vårt ansvar genom att öppna arbetsplatsen för praktikanter, dels inom gymnasievärlden, men även tillsammans med högskolan i Halmstad. För att få in teknikintresset hos de yngre barnen samarbetar vi med KomTek och har även startat upp Halmstads E-sportsförening, där vi aktivt möter barn och ungdomar varje vecka, för att skapa framtidens programmerare.

Läs hela artikeln här.