Retail Response

Retail Response logotyp

Projekt­­beskrivning

Retail Response är ett företag som hjälper detaljhandelsföretag över hela Sverige att minska svinnet och öka lönsamheten. De inleder ofta samarbetet med en ny partner/kund med att genomföra en så kallad LPM-analys (Loss Prevention Management) för att kartlägga behoven.

Utöver detta erbjuder de även en rad tjänster och produkter som tex larm/produktlarm, utbildningar och driftavtal. Vårt uppdrag för Retail Response var att digitalisera ett analysprotokoll (ett utskrivet Excel-dokument) som en konsult hos Retail Respons manuellt fyllde i ute hos butikerna de besökte.

Varför?

Analysprotokollet var tidskrävande och omständigt då konsulterna före besöken fick skriva ut protokollet som därefter fylldes i på plats i butiken. Sammanställningen av protokollet fick sedan manuellt läggas in i Excel-dokumentet för att kunna skapa grafer och analysera den insamlade datan. Detta innebar även ett dröjsmål för kunden ifråga, innan slutrapporten kunde levereras. Genom att digitalisera denna process kunde många tidskrävande processer kortas ner avsevärt för företaget.

Hur?

Tekniker och System

PHP MVC – MySQL – Bootstrap – JQuery

Uppdragsgivare

Retail Response Sweden AB