fbpx

PIC / Get Control

VERKSAMHETSSYSTEM/MOLNLÖSNINGAR/INTEGRATIONER

Projektnamn

PIC (Private Identity Control)

Projektbeskrivning

Företag och organisationer vet mer om dig än dina närmaste. Med hjälp av Get Controls verktyg kan man begränsa sina digitala fingeravtryck. Du får kontroll och makten över dina personuppgifter. Och du kan få reda på om dina uppgifter sålts vidare till andra företag, utan din kännedom. Med några enkla steg väljer du bland fler än 10 000 företag direkt.

Varför?

Get Control såg behovet för att förenkla processen för både privatpersoner och företag gällande GDPR, genom att vara en mellanhand med hjälp av ett onlineverktyg.

Hur?

Tillsammans med Get Control arbetades det fram en kravspecifikation genom en Workshop samt uppföljning av denna. En projektplan sattes ihop tillsammans med berörda parter samt en deadline för release av verktyget.

Tekniker/System

ASP.NET MVC – MS SQL Server – Entity Framework – Google Material – IIS – Angular– Mobilt BankID – Mailgun

Uppdragsgivare

PIC

https://www.privateidentitycontrol.com/