Notixe

Notixe logga

You won’t even Notixe it!

  • Ett arbetsliv utan tråkiga rapporter
  • Dina aktiviteter skapar närvarorapportering och körjournaler
  • Utlägg attesterar endast avvikelser 
  • Allt som följer företagets policy och regelverk hanteras i bakgrunden
Notixe tidrapport
Notixe - Mobilvyer

Från idé till prototyp

HalmstadBolagen AB ville utveckla ett system, Notixe, som löser administration baserat på artificiell intelligens, uppsatta regler och medarbetarnas geo-position. Målet var att minska tiden som läggs på administration och rapporter.

Närvarorapportering ska ske obemärkt utifrån uppsatta regler exempelvis när medarbetaren startar e-mailen eller ankommer en geografisk position.

Företaget sätter upp och väljer kriterierna eller låter ai besluta åt dig. Chefer och/eller HR avdelning får upp avvikelser från förväntat mönster. Det kan vara medarbetare som arbetar sena kvällar eller helger eller tvärtom arbetar för kort tid.

Notixe - Mobilvyer

MVP – minimum viable product

För ett lyckat projekt är det viktigt att det finns ett samförstånd mellan alla parter kring vad projektet ska innehålla.
Det är också väldigt bra att avgränsa projektet och definiera saker som inte ska ingå i första versionen.

Projektet startade därför med en gemensam workshop. Därefter fick Effectsoft i uppdrag att skapa en MVP i form av en verklighetstrogen och klickbar interaktiv prototyp att visa i införsäljningssyfte samt för potentiella kunder.

En prototyp hjälper till att:

    • visualisera och testa en idé för att undvika onödiga problem och kostnader i framtiden
    • underlätta för potentiella investerare genom att de kan klicka sig igenom flödet och skaffa sig en förståelse för vad som kommer att lanseras i framtiden samt hur det skulle fungera.

Det befintliga flödet analyserades och två interaktiva prototyper framställdes med hjälp av Adobe XD i syfte att matcha kravspecifikationen från Notixe, en för webb samt en för mobil.

Tekniker och System

Adobe Illustrator, Adobe XD

Uppdrags­givare

HalmstadBolagen AB