fbpx

KP SYSTEM

VERKSAMHETSSYSTEM

PROJEKTBESKRIVNING

Systemet ger en översiktlig kostnadsbild för olika arbeten inom markanläggning, utan att gå ner på detaljer. Det går även att få ut tidsunderlag och massberäkning. Perfekt för den som skall göra kostnadsuppskattningar i tidiga skeden.

VARFÖR?

KP System levererar sedan tidigare ett egenutvecklat Windowssystem med mer ingående funktioner men såg kundernas behov av en mobil, lättarbetad version av detta som bl.a. är enkel att använda i fält.

HUR?

Windowssystemet analyserades och logik för utvalda delar replikerades i webbtekniker för att stödja mobila enheter såsom telefoner och läsplattor.

TEKNIKER/SYSTEM

PHP – MySQL, MS SQL – Bootstrap

KP Systems genom Ten Yards IT

System för KP Systems